0 Košarica
0 Dodaj obrnjen produkt v košarico Obrnjeni

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNE TRGOVINE www.z-z.si

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.z-z.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

1.NAŠI PODATKI   

S spletno trgovino, ki deluje v domeni www.z-z.si (v nadaljevanju tudi » trgovina«) upravlja podjetje Z & Z proizvodnja in trgovina, d.o.o., Borovec 8, 1236 Trzin, matična številka: 1576453000, davčna številka SI29915716,  osnovni kapital v višini 12.940 EUR, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,  ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi »prodajalec« ali« z-z.si« ali »Z&Z d.o.o.«).

Ponudnik, prodajalec in lastnik spletne trgovine je družba Z & Z d.o.o..

Uporabnik in naročnik ter kupec izdelkov je družba (pravna oseba) ali fizična oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini.

Potrošnik je fizična oseba, ki opravi nakup na spletni strani www.z-z.si v vsebini kot jo določa Zakon o varstvu potrošnikov.

Spletna trgovina je informacijski sistem namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku.

2.NAMEN SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE

Ti splošni pogoji poslovanja (skupaj z ostalimi dokumenti, ki so omenjeni v teh pogojih) določajo  pogoje delovanje spletne trgovine www.z-z.si, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med  prodajalcem in kupcem.

Pred uporabo te spletne strani skrbno preberite Pogoje in našo Politiko varovanja zasebnosti in piškotkov, saj so ti dokumenti zavezujoči za poslovanje z nami. V kolikor se s temi pogoji ne strinjate ali pa se ne strinjate s Politiko varovanja zasebnosti in piškotkov, te spletne strani ne smete uporabljati. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Prodajalec si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave in so za kupca zavezujoče.

3.DOSTOPNOST INFORMACIJ

Z-Z d.o.o. se zavezuje, da bo kupcu  vselej zagotovil naslednje informacije:

 1. podatke o podjetju z-z.si  (ime in sedež podjetja, matična številka),

 2. kontaktne naslove, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

 3. bistvene lastnosti izdelkov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),

 4. dostopnost izdelkov (vsak izdelek, ki je v ponudbi na spletni strani naj bi bil dostopen v razumljivem roku),

 5. pogoje dostave izdelkov (ter način, kraj in rok dostave),

 6. vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,

 7. način plačila in dostave,

 8. časovno veljavnost ponudbe,

 9. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),

 10. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

4.AVTORSKE PRAVICE

Vsa vsebina na strani in podstraneh spletne trgovine www.z-z.si je avtorsko zaščitena. Prepovedano je vsako dejanje, ki kakorkoli posega v avtorske pravice avtorjev strani. Logo, ime strani in trgovine, besedila, slike in druge vsebine so vse last podjetja. Slikovno gradivo je ravno tako avtorsko zaščiteno in je last podjetja  Z&Z d.o.o. Prepovedana je uporaba vsebine in slik v javne in komercialne namene, brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani lastnika spletne trgovine.

5.VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva potrošnikov, področje varstva osebnih podatkov ter  druga področja, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje družbe. V kolikor bi zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo ta področja, posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh splošnih pogojev.

Ti pogoji se lahko spremenijo in vse spremembe so na voljo na spletni strani, pri čemer je vaša odgovornost, da vsakič, ko uporabite spletno stran ali kot oddate naročilo za nakup, preberete te pogoje, saj v času izvedbe naročila in pogodbe veljajo vsakokrat veljavni pogoji.

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s temi pogoji, se lahko obrnete na nas s pomočjo spletnega obrazca ali z naslednjim elektronskim naslovom info@z-z.si ali telefonsko številko 01 562 00 00 med delovniki, od ponedeljka do petka, od 9.00 do 15.00 ure. Pri uporabi  komunikacijskih sredstev ali preko telefona ne nastanejo nobeni stroški, razen stroškov ki jih zaračuna vaš ponudnik storitev (internetne storitve, telefonske storitve, idr.).

6.ODGOVORNOST ZA DELOVANJE IN VSEBINO SPLETNE TRGOVINE

Upravljalec spletne trgovine z-z.si bo pri urejanju spletnega mesta skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh straneh (identiteta podjetja, kontaktni naslovi, bistvene značilnosti blaga, cena in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila oziroma storitev, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, reklamacijski postopek).

Upravljalec se pri urejanju spletnega mesta po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez problemov, napak, prav tako ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev.

Izdelki, ki se ponujajo na tej spletni strani, so na voljo za dostavo po Sloveniji, pod pogojem, da so predmet tekočih zalog (t.j. blago je na voljo do izčrpanja zalog).

Pri objavi prodajnih izdelkov ponujamo tudi fotografije, ki so simbolične narave in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremenimo vsebino svojih spletnih strani ali spremenimo posamezne parametre storitev ali storitve ukinemo brez predhodnega opozorila.

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost podjetja z-z.si ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju druge osebe), ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta www.z-z.si.

Družba Z&Z d.o.o. ni odgovorna za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

Za morebitne napake na tem spletnem mestu (cene, dobavni roki, opisi izdelkov, ipd.) se vam opravičujemo in vas bomo praviloma še pred oddajo pošiljke o tem obvestili. Prav tako družba Z&Z d.o.o. za napake na strani ne odgovarjajo in jih bomo po svojih zmožnostih v najkrajšem možnem času tudi odpravili.

Kot upravljalec lahko po svoji lastni presoji odpovemo ali začasno preprečimo dostop in uporabo storitev, ki se nahajajo na spletnem mestu www.z-z.si zaradi kršenja teh splošnih pogojev ali veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega menimo, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za  izvajanje storitev.

7.ODGOVORNOST UPORABNIKA

Kot uporabnik ste dolžni uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Kot uporabnik smete uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov in oseb, za katere imate v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.

Kot uporabnik izrecno soglašate, da uporabljate storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost.

Pri uporabi spletne strani potrjujete, da so vsi podatki in vse informacije, ki jih navajate resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

Izrecno se obvezujete, da pri uporabi elektronskih storitev ne boste ravnali protipravno ali ogrožali informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali spodbujali tretjih oseb k takšnemu ravnanju. V kolikor bomo šteli, da so naročila goljufiva ali napačna, imamo pravico, da naročilo odpovemo.

Kot uporabnik soglašate, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne.

Kot upravnik se obvezujete in ste odgovorni za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile vaš dostop do elektronskih storitev (predvsem pri opravi nakupa). Zavezujete se tudi, da ob upoštevanju uporabniških navodil proizvajalcev strojne in programske opreme, navodil in opozoril podjetja  Z&Z d.o.o. in skladno z drugimi strokovnimi pravili, opozorili, navodili in priporočili, zagotavljate najvišjo možno raven varnostnih ukrepov in zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa ali ogrožanja podatkov ali delovanja elektronskih storitev in da boste takoj obvestili upravljalca spletnega mesta info@z-z.si o vseh morebitnih varnostnih incidentih v zvezi z uporabo elektronskih storitev in spletne trgovine.

8.PRIJAVA UPORABNIKA

Uporabnik se lahko prijavi v spletno trgovino:

-          z  enkratnim vpisom preko elektronske pošte  in tako pridobi status  obiskovalca -  gost z-z.si; ali

-          s potrjeno registracijo v spletno trgovino z-z.si  in pridobi status člana z-z.si. Ob registraciji v spletno trgovino kot član z-z.si, pridobi obiskovalec status člana in uporabniško ime ter geslo. Uporabniško ime in geslo člana z-z.si nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.

Če želi uporabnik kot gost ali registrirani uporabnik – član kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na info@z-z.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena v čim krajšem času, o tem bo uporabnik obveščen preko elektronske pošte.  

Spletna trgovina omogoča funkcijo nakupa blaga kot gost in takojšnji «hitri«  nakup izdelka, urejanje in pregled celotnega postopka naročila. V skladu s to vrsto nakupa se od vas zahtevajo le podatki, ki so bistveni za obdelavo vašega naročila. Če nam na posredujete vseh podatkov, ki jih potrebujemo, na morete oddati naročila

Informacije in osebni podatki, ki nam jih posredujete, se obdelujejo v skladu s Politiko varovanja zasebnosti in  piškotkov. Pri uporabi te spletne strani potrjujete, da so vse informacije in podatki, ki jih navajate resnične in ustrezajo dejanskemu stanju. Za več podrobnosti preberite Politiko varstva zasebnosti.

9.NASTANEK POGODBE

Informacije, navedene v teh splošnih pogojih  in podatki, ki jih vsebuje spletna stran in spletna trgovina, ne predstavljajo ponudbe za prodajo, temveč povabilo k oddaji ponudbe. Šteje se, da pogodba za kateri koli izdelek med nami ne obstaja, dokler vašega naročila izrecno ne sprejmemo (ne glede na to, ali so bila sredstva odtegnjena z vašega računa). S prejemom potrdila s strani družbe  Z&Z d.o.o. o potrditvi naročila, se šteje, da je bila pogodba med Z&Z d.o.o. in vami kot kupcem sklenjena. V primeru, da naročila ne potrdimo in so bila sredstva že odtegnjena, bomo ta sredstva v celoti povrnili.

Pri oddaji naročila na tej spletni strani potrjujete, da ste stari 18 let in da imate po zakonu pravico do sklepanja pogodb.

10.NAROČILO

1. Naročilo in oddaja naročila

- Dodajanje izdelkov v spletno košarico:

Kupec željene izdelke v spletno košarico doda s klikom na gumb "V košarico". Gumb je na voljo na spletni predstavitvi izdelka. Ob vsakem dodajanju izdelka v spletno košarico se pojavi povezava, ki vodi do pregleda spletne košarice in oddaje naročila.

- Pregled spletne košarice:

V pregledu košarice lahko izdelke iz nje odstranite, spreminjate lahko tudi naročeno količino izdelkov. V pregledu košarice se nahaja povezava na korak prijave ali registracijo kupca. V pregledu spletne košarice se lahko tudi vpiše morebitna koda ugodnosti. Ugodnost se obračuna v obrazcu za oddajo naročila.

- Obrazec za oddajo naročila:

V obrazcu so navedeni vsi izdelki, njihove cene in količine. V obrazcu kupec označi še način prevzema, način plačila, logistične podatke za dostavo blaga in stroške dostave ter osebne podatke oziroma podatke podjetja. Vsa vpisna polja in izbire imajo omogočeno popravljanje vsebine ali spremembo izbire izdelkov v košarici.

- Predogled podatkov vašega naročila:

V predogledu podatkov je povzetek celotnega naročila z vsemi podatki, ki jih je kupec vnesel. V primeru, da želite spremeniti katerikoli podatek, je na voljo gumb "Vrnite se na obrazec za urejanje vaših podatkov", ki vas vrne na obrazec za oddajo naročila.

- Oddaja naročila in izvedba plačila :

Kupec potrdi naročilo z  oddajo s klikom na gumb "ODDAJTE NAROČILO  z OBVEZNOSTJO  PLAČILA"

Kupec izbere način plačila s plačnimi sredstvi in načinom plačila kot je omogočeno s temi pogoji in v spletni trgovini www.z-z.si.

V primeru uspešno oddanega naročila, se po oddaji na spletni strani izpiše potrditveni tekst, kjer so navedeni podatki za izdajo računa in dostavo, po elektronski pošti pa prejmete z naše strani  potrditev naročila Če potrditvenega teksta ne vidite in hkrati ne prejmete potrditvene e-pošte na vaš elektronski naslov, pomeni da je prišlo do tehnične napake, ali napačno vnesenih podatkov. Postopek lahko ponovite, ali pa nas kontaktirate za pomoč na info@z-z.si , prav tako nas obvestite, če ste po že oddanem naročilu opazili napake ali nepravilnosti v naročilu. Po oddaji naročila je naročilo sprejeto v čakalno vrsto.

2. Naročilo potrjeno

Po preteku dveh ur od sprejema naročila v čakalno vrsto, vendar največ v 72 urah, prodajalec naročilo pregleda, preveri dobavljivost in naročilo potrdi. Prodajalec si pridržuje pravico, da po potrebi pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila prodajalec obvesti kupca po elektronski pošti o predvidenem roku dostave V trenutku, ko kupec prejme povratno avtomatsko e-poštno sporočilo s potrdilom prodajalca o prejemu naročila, se šteje, da je bila pogodba med z-z.si in vami kot kupcem sklenjena . Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. V primeru, da naročila ne potrdimo in so bila sredstva že odtegnjena, bomo ta sredstva v celoti povrnili.

3. Blago odposlano

Prodajalec v obljubljenem roku blago zapakira ter odpošlje.

11.NAČINI PLAČILA

V spletni trgovini z-z.si omogočeni naslednje načine plačila:  

1. Plačilo ob prevzemu z gotovino v primeru dostave (po povzetju)

V primeru, da želite vaše naročilo plačati ob dostavi na vaš naslov (po povzetju), to posebej označite na obrazcu za oddajo naročila. Znesek naročila plačate dostavljavcu z gotovino, ko vam le-ta dostavi naročeno blago na vaš naslov.

2. Plačilo po ponudbi/predračunu (s predhodnim nakazilom)

V primeru, da želite vaše naročilo plačati preko ponudbe/predračuna,  to posebej označite na obrazcu za oddajo naročila. V najkrajšem času bomo na vašo elektronsko pošto poslali ponudbo/predračun. Ko je plačilo ponudbe/predračuna razvidno na našem bančnem računu, vaše naročilo obdelamo do konca in zagotovimo dostavo/prevzem blaga.

3. S plačilno oziroma kreditno kartico (MasterCard, Visa)

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

-          plačnik (podatki v računu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice,

-          po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila.

4. Plačilo z gotovino ali plačilno kartico ob osebnem prevzemu

V primeru, da želite blago osebno prevzeti in plačati v naši poslovalnici – Borovec 8, 1236 Trzin, prosimo, da na obrazcu za oddajo naročila označite osebni prevzem, plačilo v tem primeru je možno:

-          z gotovino

-          s plačilno kartico (BA, Visa, MasterCard, Maestro).

12.TEHNIČNA SREDSTVA ZA PREPOZNAVANJE IN POPRAVO NAPAK PRED ODDAJO NAROČILA

Preden oddate naročilo se vam odpre predogled naročila na podlagi katerega lahko preverite podatke, ki ste jih  izpolnili za potrebe oddaje naročila. V vsakem primeru lahko napake v osebnih podatkih ali podatek o naročilu, ki ste jih posredovali med postopkom nakupa, popravite tako, da  pišete na elektronski naslov info@z-z.si, ali  pokličete telefonsko številko 01 562 00 00.

Spletna stran prikazuje potrditvene zaslone na različnih točkah med postopkom nakupa, ki ne omogočajo obdelave naročila, če podatki v teh razdelkih niso bili pravilno vneseni. Spletna stran vsebuje prikazuje tudi vse podatke o vseh izdelkih, ki ste jih dodali v nakupovalno košarico med postopkom nakupa. Na njen lahko pred plačilom spremenite podatke svojega naročila. Če v vašem naročilu odkrijete napako, potem ko je bilo plačilo že izvedeno, se obrnite na z-z.si, bodisi po telefonu ali elektronski pošti na kontaktne podatke iz teh Pogojev.

13.ZAVRNITEV NAROČILA

Pridržujemo si pravico, da s te spletne strani kadarkoli odstranimo kateri koli izdelek ter da z nje odstranimo ali spremenimo kateri koli material ali vsebino. Za odstranitev katerega koli izdelka s spletne strani oziroma spletne trgovine ter za odstranitev ali spreminjanje katerega koli materiala ali vsebine s te spletni strani ne nosimo odgovornosti do vas ali do katere koli tretje osebe. Poleg tega, čeprav bomo vedno storili vse, kar je mogoče, da bodo obdelana vsa naročila, lahko obstajajo izjemne okoliščine (npr. naročila, prejeta v določenem obdobju, izčrpajo našo razpoložljivost blaga na zalogi), ki nas prisilijo, da zavrnemo obdelavo naročila po tem, ko je bilo potrdilo naročila že poslano, in si pridržujemo pravico, da to storimo kadarkoli, če pride do takšnih izrednih okoliščin. V primeru takšnih izjemnih okoliščin ne nosimo nikakršne odgovornosti do vas ali do katere koli tretje osebe za to, da naročilo ni bilo obdelano, po tem, ko smo že poslali potrdilo naročila.

14.SKLENITEV POGODBE IN IZPOLNITEV POGODBE

Pogodba za nakup izdelka se sestavi le, če prejmete naše potrdilo o prejetju naročila.

Kupoprodajna pogodba (naročilo), skupaj s temi pogoji je shranjena v elektronski obliki in sicer na strežniku spletnega mesta www.z-z.si. Kadarkoli v času trajanja pogodbenega razmerja lahko zahtevate predložitev pogodbenih pogojev v pisni obliki.

V kolikor za naročeni izdelek niste prejeli računa ob dostavi in izročitvi  ali potrdila po pošti, prek elektronske pošte ali skupaj z izdelkom, nas o tem nemudoma obvestite.

V kolikor z-z.si ne more izpolniti svojih obveznosti, ker blago ni na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev, vas bomo  o tem nemudoma obvestili, v kolikor pa smo v takem primeru že sprejeli kakšno plačilo, ga bomo vrnili na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.

15.DOBAVNI ROK

Dobavne roke, ki so objavljeni za posamezne izdelke, predvidevamo glede na logistične podatke in podatke o zalogah iz naših izdajnih skladišč ali skladišč naših dobaviteljev. Veljajo dobavni roki, ki so objavljeni v trenutku oddaje naročila in sporočeni ob potrditvi naročila z naše strani.  Dobavni rok ni daljši od 30 dni od dne sklenitve pogodbe, razen v kolikor se kupec in prodajalec ne dogovorita drugače.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o dobavnem roku napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se dobavni rok spremeni med obdelavo naročila, ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa. Kljub temu pa lahko pride do zamud zaradi razlogov, kot so prilagajanje izdelkov, nastanek nepredvidenih okoliščin ali območje dostave. Za namene teh pogojev se razume, da je bila "dostava" opravljena ali da je bilo naročilo "dostavljeno" takoj, ko vi ali tretja oseba, ki jo vi navedete, fizično prevzamete blago, kar se dokazuje s podpisom prejema naročila na dogovorjenem naslovu dostave.

Z&Z d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru nezmožnosti dobave naročenih izdelkov v naročeni količini, kupcu ponudi možnost od odstopa pogodbe o nakupu ali popravek naročila. 

16.DOSTAVA IN OSEBNI PREVZEM TER ODGOVORONOST  

 1. Dostava do dogovorjenega naslova

Naša pogodbena partnerja za dostavo pošiljk na območju Slovenije je praviloma Pošta Slovenije, vendar si Z&Z d.o.o. pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo lahko izpolnil bolj učinkovito. Kako hitro bo naročeno blago pri vas, je odvisno od številnih dejavnikov. Če je naročeno blago na zalogi v našem skladišču in naročilo oddate do 12. ure, bo blago odpremljeno z naše strani praviloma še isti dan. Če katerega od naročenih artiklov nimamo na zalogi, bo vaša pošiljka odpremljena isti dan, ko artikle prejmemo na zalogo. Naši komercialisti vas lahko preko elektronske pošte ali po telefonu in po potrditvi naročila  obvestijo  o stanju zaloge in o predvidenem dobavnem roku in o času dostave. Dostavo opravi dostavna služba.

V primeru naročila dostave do naslova se kot  kupec strinjate  oz. dovoljujete dostop do svojega  doma, parcele itd. družbi Z&Z d.o.o. ali njegovemu  pogodbenemu  izvajalcu, ki  dostavlja izdelke z lahkim dostavnikom  (kombi). Dostavna služba bo opravila prevoz blaga do najbližje oz. najbolj varne točke za samo dostavno službo. V primeru da dostop do željenega mesta kupca ni mogoč (preozka ulica, prenizek nadvoz,…), je kupec dolžan sam poskrbeti za prevzem blaga na skrajni najbolj varni točki.  Za morebitne poškodbe dovoza družba Z&Z d.o.o. ne nosi nobene odgovornosti. 

Če vam vašega naročila ne moremo dostaviti, bo vaše naročilo vrnjeno v naše skladišče, če ni dogovorjeno drugače (npr. če nam daste izrecno navodilo, da dostavo pustimo na varnem mestu). Prav tako bomo pustili obvestilo s pojasnilom, kje se vaše naročilo nahaja in kaj storiti, da se vam ponovno dostavi. Če vas ob dogovorjenem času ne bo na kraju dostave, vas prosimo, da nas kontaktirate, da organiziramo dostavo na drug dan. Če po 15 dneh od datuma, ko je vaše naročilo na voljo za dostavo, naročila ni bilo mogoče dostaviti zaradi razlogov, ki jih ne gre pripisati nam, bomo domnevali, da želite pogodbo odpovedati in bo pogodba prenehala. Kot posledica prenehanja pogodbe vam bomo vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen morebitnih dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire katerega koli načina dostave razen najcenejšega načina navadne dostave, ki ga ponujamo), vrnili brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v roku 14 dni od dneva, na katerega je po našem mnenju pogodba prenehala. Prosimo, upoštevajte, da lahko zaradi transporta, ki izhaja iz prekinitve pogodbe, nastanejo dodatni stroški, katere imamo pravico prenesti na vas.

 1. Osebni prevzem blaga na prevzemnem mestu

Z & Z, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Borovec 8, 1236 Trzin omogoča tudi osebni prevzem naročenega blaga in sicer vsak delovnih od ponedeljka do petka, med 7.00 in 15.00 uro na sedežu družbe Z&Z. Ob prevzemu je možno plačilo z gotovino ali plačilnimi karticami.

Po oddanem spletnem naročilu, kjer ste za način dostave/prevzema označili osebni prevzem, bomo za vaša naročila blago pripravili v dogovorjenem dobavnem roku na zgoraj navedenem prevzemnem mestu. Takoj, ko so izdelki pripravljeni, vas bomo o tem obvestili z elektronsko pošto, SMS sporočilom, ali s klicem na vašo telefonsko številko.

 1. Strošek dostave

Strošek dostave je naveden v tabeli z informacijami v spletnem katalogu ter v objavi za posamezni izdelek in se vedno izpiše v nakupovalni košarici ob nakupu pred in ob oddaji naročila.

Strošek dostave je višini, kot to zaračunava vsakokrat dostavna služba in višini, kot je prikazana v postopku nakupa, za naročila nad vrednostjo 30,00 EUR pa je dostava brezplačna

 1. Odgovornost za nevarnost izgube in poškodovanja

   

Kot kupec prevzamete odgovornost za nevarnost izgube ali poškodovanje odposlanega blaga oziroma ta preide na vas kupca, v trenutku, ko vam je izdelek dan na razpolago (izročen) :

Ø  z dostavo ob dogovorjenem roku na naslov kupca ali na naslov osebe, ki jo kupec pooblasti za izvedbo prevzema,

Ø  ko  Z&Z d.o.o. oziroma pooblaščena oseba ob dogovorjeni uri in na dogovorjeni datum odda in dostavi pošiljko, ne glede na to, če je niste prevzeli pred utemeljenega razloga,

Ø  ko  prevzamete blago na sedežu družbe   Z&Z d.o.o.

Z&Z d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo ali poškodbe izdelkov, ko so ti že bili dostavljeni v skladu z vašimi navodili za dostavo.

Ob dobavi izdelkov se opravi kakovostni in količinski prevzem med vami in Z&Z d.o.o.  

Če pri  prevzemu niso bile ugotovljene pomanjkljivosti, se šteje prevzem za dokončen in izvedba storitve količinsko ustrezna.

17.RAČUN IN SPREMNA OBVESTILA

Račun se izda na trajnem mediju, v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški,  vam kot kupcu pa se ta posreduje hkrati z dostavo  oziroma  izročitvijo blaga.

Ob prevzemu kot  kupec prejmete še pisno obvestilo o:

Ø  navodilih za montažo in ravnanje z izdelkom,

Ø  garancijski list, v kolikor je predmet prodaje izdelek, za katerega se zahteva izdaja garancijskega lista,

Ø  račun.

18.PRENOS TVEGANJA IN LASTNINSKE PRAVICE NA IZDELKIH

Tveganja za izdelek postanejo vaša odgovornost od trenutka dostave, kot je opredeljeno v točki »Dostava in Prevzem ter odgovornost« teh Pogojev. Lastninsko pravico na izdelkih prevzamete, ko prejmemo celotno plačilo vseh dolgovanih zneskov v zvezi z izdelkom,  oziroma v trenutku dostave (kot je opredeljeno v  točki »Dostava in Prevzem ter Odgovornost « teh Pogojev), če do nje pride v kasnejšem trenutku.

19.CENE IN PLAČILO

Cena izdelkov je takšna, kot je v vsakem trenutku določena na naši spletni strani, razen v primeru očitne napake. Čeprav si na vse načine prizadevamo zagotoviti, da so cene, prikazane na spletni strani, pravilne, lahko pride do napake. Če odkrijemo napako v ceni katerih koli izdelkov, ki ste jih naročili, vas bomo o tem obvestili in z vami stopili v stik v najkrajšem možnem času, pojasnili napako, vam predstavili pravilno ceno, in vam zagotovili možnost, da vaše naročilo potrdite ali odpoveste. Če ne moremo stopiti v stik z vami, naročila ne bomo obdelali, naročilo se bo smatralo za odpovedano in vsi plačani zneski vam bodo v celoti povrnjeni. Če opazite katero koli nepravilno nižjo ceno (tudi v primeru, ko smo že poslali izdelek v dostavo), če je napaka v ceni očitna in jasna in lahko ceno razumno prepoznate kot nepravilno, nas morate o tem obvestiti. Cene na spletni strani vključujejo DDV in vključujejo tudi  stroške dostave, saj vas kot kupca ne bremenijo stroški dostave na območju Republike Slovenije.  Cene se lahko kadarkoli spremenijo. Vendar pa, razen kot je navedeno zgoraj, spremembe ne vplivajo na naročila, za katera smo poslali Potrdilo naročila. Ko ste izbrali vse izdelke, ki jih želite kupiti, bodo le-ti dodani v košarico in naslednji korak bo obdelava naročila in plačilo. Da bi zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa, bodo podatki o kreditni kartici šifrirani. Ko bomo prejeli vaše naročilo, bomo kartico predhodno avtorizirali, da zagotovimo, da je na voljo dovolj sredstev za dokončanje posla. Kreditne kartice so predmet preverjanja in avtorizacije s strani izdajatelja kartice. Če izdajatelj ne odobri plačila, ne odgovarjamo za zamudo ali neuspeh dostave, in z vami ne bomo mogli sestaviti Pogodbe.

20.DAVEK NA DODANO VREDNOST IN IZDAJANJE RAČUNOV

V skladu z veljavnimi pravili in predpisi so vsi nakupi, opravljeni preko spletne strani, predmet davka na dodano vrednost (DDV). V skladu s poglavjem I naslova V Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost se šteje, da je kraj dobave v državi članici po naslovu, kamor se izdelki dostavijo. Uporabi se DDV po veljavni stopnji vsake države članice, v katero se blago glede na dana naročila dostavlja. V skladu z veljavnimi pravili in predpisi posamezne pristojne sodne oblasti se lahko za blago, dobavljeno v nekatere države članice Evropske unije, uporabi pravilo "obrnjene davčne obveznosti" (194. člen Direktive 2006/112), če je stranka davčni zavezanec za namene DDV ali se to od nje zahteva. Če je temu tako, DDV-ja ne zaračunamo, pod pogojem, da prejemnik potrdi, da bo DDV na dobavljene izdelke obračunala stranka v okviru postopka obrnjene davčne obveznosti. Izrecno nam dovoljujete, da račun izdamo v elektronski obliki. Vendar pa nas lahko brez oklevanja kadar koli obvestite, da želite prejeti papirnati izvod računa; v tem primeru bomo izdali račun na papirju in vam ga poslali.

22.OBRAČUN POPUSTOV IN PROMOCIJSKIH KOD

Kode ugodnosti so časovno omejene, vezane na posamične izdelke ali skupine izdelkov ter nudijo različne vrste ugodnosti (npr. brezplačno dostavo, dodaten prihranek). Največkrat jih lahko najdete na posamezni strani izdelka, na naših ostalih podstraneh in drugih kanalih.

Kako uporabiti kodo ugodnosti:

Kodo ugodnosti vpišete v pregledu košarice »Promocijske kode« in nato nadaljujete postopek nakupa do mesta, kjer izpolnite preostale podatke kot so naslov, način plačila, način dostave, itd.

Postopek nakupa nato nadaljujete do zadnjega koraka, kjer boste v povzetku vsebine vašega naročila videli, da ste uspešno vnesli kodo ugodnosti.

Popusti, promocijske kode ipd. se praviloma ne seštevajo.

Vplačana sredstva po darilnih bonih, bonusih in predračunih se ne obrestujejo. Darilnih bonov in kod bonusov za popust ni možno menjati za gotovino.

22.PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE IN VRAČILO BLAGA

Vsi izdelki so pred dostavo pregledani in odposlani nepoškodovani. Vaše izdelke bomo skrbno zapakirali v škatlo za dostavo, da bi do vas prišli nepoškodovani in v originalni embalaži.

Če ste kupec kot fizična oseba, ki pridobi artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti, vam pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh, šteto od dne prevzema blaga, odstopite od pogodbe in vrnete kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. 

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva, ko vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo vi navedete kot vašega pooblaščenca za prevzem, fizično prevzamete/prevzame blago, ali v primeru, ko se več izdelkov enega naročila dostavi ločeno, v 14 dneh od dneva, ko vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik, jo vi navedete kot vašega pooblaščenca za prevzem, fizično prevzamete zadnji izdelek.

23.NAČIN IZVRŠEVANJA PRAVICE

Odstop od pogodbe (vračilo blaga) potrošnik pisno sporoči na e-naslov prodajalca: info@z-z.si v roku 14 dni od dneva prevzema, pri čeme niste dolžni navesti razloga za svojo določitev.

Obvestilo o odstopu naslovite na  sedež podjetja prodajalca (Z&Z d.o.o.), pri čemer lahko uporabite tudi obrazec za  odstop od pogodbe in vračilo blaga najdete: tukaj .

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne ali po pošti na naslov podjetja Z & Z proizvodnja in trgovina, d.o.o., Borovec 8, 1236 Trzin ali ga osebno prinese v poslovalnico prodajalca Z & Z proizvodnja in trgovina, d.o.o., Borovec 8, 1236 Trzin.

Potrošnik mora blago vrniti v 14 dneh od sporočenega namena o odstopu od pogodbe.

Vračilo plačil oziroma kupnine mora podjetje Z&Z opraviti nemudoma ali najkasneje v roku 14 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

24.OBVEZNOSTI KUPCA OB ODSTOPU

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor).

24.KDAJ KUPEC NIMA PRAVICE DO ODSTOPA

Kot kupec nimate  pravice odstopiti od pogodbe:

Ø  Pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih vas kot potrošnika, ki je bilo prilagojeno vašim osebnim potrebam in ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo. Vaša pravica do odstopa od Pogodbe se uporablja izključno za izdelke, ki so vrnjeni v enakem stanju, v katerem ste jih prejeli. Nismo dolžni povrniti tiste vrednosti izdelka, ki je bila zmanjšana zaradi vašega ravnanja z izdelkom, ki presega tisto, kar je potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga (npr. če je bil izdelek uporabljen bolj, kot da je bil le odprt, za izdelke, ki niso v enakem stanju, kot ob dostavi ali če so bili poškodovani; torej skrbite za izdelek(-ke), medtem ko je (so) v vaši posesti). Prosimo, da izdelke vrnete v ali vključno z vso originalno embalažo, navodili in drugimi dokumenti, ki spremljajo izdelke, če obstajajo.

Z&Z  d.o.o. ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti:

Ø  v primeru zapečatene opreme je pečatnik (npr. original nalepka) odlomljen ali poškodovan.

Ø  v primeru mehanskih poškodb blaga.

Ø  če je pri aparaturah baterija bila že uporabljena.

Ø  če vrnjenega blaga niste pravilno in primerno zaščitili za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju in uporabi.

26.GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE STVARI

V skladu z zakonom je proizvajalec blaga dolžan kupcu zagotoviti garancijo za izdelke, za katere je obvezna garancija kot to določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (Url RS, št. 14/12)  Kot kupec zahtevek iz garancije uveljavljate  neposredno pri prodajalcu, ali prodajalcu in v skladu z Zakonom o potrošnikih.

Izdelek ima garancijo, če je tako navedeno v garancijskem listu ali na računu, ki se vam posreduje hkrati z izdelkom.

Garancijski roki so navedeni na garancijskem listu ali pa na računu.

Objavljeni izdelki na spletnem mestu www.z-z.si si imajo garancijo, če je ta zapisana ob artiklu, ki se objavlja, sicer pa v zvezi s tem kontaktirajte našo naročniško službo na naslov info@z-z.si, kjer boste dobili konkretne informacije o obstoju garancije pri posameznem izdelku.

Za reševanje reklamacij na blagu iz naslova garancije je pristojen pooblaščen servis. Kupec lahko uveljavlja pravice iz reklamacije pri prodajalcu, vendar je za reševanje reklamacije potrebno izdelek poslati na pooblaščeni servis, ki je dolžan izdelek popraviti v roku 45 dni od prejema zahteve za odpravo napak. Če izdelka servis ne uspe popraviti v zakonskem roku mora kupcu zagotoviti nov brezhiben izdelek. Seznam pooblaščenih servisov je naveden na garancijskem listu.

Prodajalec ni pooblaščen za ugotavljanje napak na izdelku. Pristojnost za presojo glede napake ima le pooblaščen servis, zato zamenjava izdelka ali vračilo izdelka brez mnenja pooblaščenega serviserja ni možna.

Če blago, za katero je izdaja garancije obvezna, ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Če proizvajalec v roku 45 dni od prejema zahteve ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine

Če imate vprašanje glede reklamacije nam lahko pišete na info@z-z.si.

Kot kupec morate v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije zahtevati odpravo napak, pri tem pa morate predložiti  tako izdelek kot garancijski in servisni list ali  kopijo računa. Z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nimate nobenih stroškov.

Zaradi hitrejše in učinkovitejše obravnave garancije lahko pošljete izdelek neposredno na pooblaščeni servis po dogovoru z nami kot prodajalcem, sicer pa lahko pisni zahtevek z natančnim opisom napake naslovite na prodajalca ali proizvajalca, ki vam bo v roku 8 delovnih dni odgovoril na garancijski zahtevek.

27.REKLAMACIJE, STVARNA NAPAKA IN JAMSTVA

Reklamacija ob  dostavi

Če je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina, kaže znake odprtja ali če so izdelki v paketu poškodovani, kupec pa je tak paket vseeno prevzel, ker teh znakov na embalaži ali na samih izdelkih ni takoj opazil, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri ponudniku.  

Ponudnik se s kupcem dogovori za ustrezno rešitev, v primeru poškodb ki so za kupca sprejemljive in bi kupec tak izdelek zadržal, ponudnik lahko izda finančni dobropis za oceno škode, če pa je poškodba prevelika in za kupca nesprejemljiva, ima kupec seveda pravico do zamenjave izdelka.

Zavrnitev reklamacije

Družba Z&Z d.o.o. si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

Ø  če ima blago mehanske poškodbe na ohišju ali pa na komponentah,

Ø  če blago ni bilo vrnjeno v originalni embalaži,

Ø  če kot kupec ne predložite kopije računa,

Ø  če je blago poslano na naš naslov

Ø  če je blago poslano na naš naslov z odkupnino,

Ø  če je zaradi nepravilnega pakiranja in odpreme prišlo do mehanskih poškodb na artiklih ali povzročene kakršnekoli okvare,

Ø  če k artiklom ni priložena vsa oprema, ki je bila stranki posredovana ob nakupu ter garancijski list.

28.STVARNA NAPAKA IN JAMSTVA  

Kot prodajalec vam moramo izročiti izdelek v skladu s pogodbo in smo odgovorni za stvarne napake na izdelkih, ki se prodajajo preko te spletne strani pod zakonsko določenimi pogoji, tj. Zakonom o varstvu potrošnikov in Obligacijskim zakonikom, za vse vrste izdelkov, in se bomo zato odzvali na pomanjkanje skladnosti omenjenih izdelkov, ki se pokažejo v roku dveh let od dostave oziroma izročitve izdelka. Vendar pa vas moramo spomniti na to, da je treba zagotoviti zadosten dokaz o pomanjkanju skladnosti izdelka s pogodbeno dogovorjenim izdelkom, če se le-to pojavi po šestih mesecih od dostave izdelka. Namreč, šteje se, da je napaka na izdelku obstajala že v času dostave oziroma izročitve le, če se pojavi v roku šest mesecev od dostave oziroma izročitve.

Svoje pravice iz naslova stvarne napake lahko uveljavljate, če nas o napaki obvestite v roku dveh mesecev od dneva, ko ste napako odkrili. V obvestilu natančneje opišite napako in nam, po potrebi, omogočite, da izdelek pregledamo. V roku 8 (osmih) dni vam bomo odgovorili na vaše obvestilo (vključno s tem, ali stvarna napaka na izdelku sporna ali ne) ter, v primeru, da stvarna napaka na izdelku ni sporna, rešili vaš zahtevek.

Napaka je stvarna:

-        če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet,

-        če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ste jo kupili, ki pa nam je bila znana oziroma bi nam morala biti znana,

-        če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,

-        če smo vam izročili izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če vam je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka se preverja glede na običajno blago/izdelek enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na  izdelku samem.

Če nas pravilno obvestite o napaki, imate pravico zahtevati, da:

Ø  odpravimo napako na blagu ali

Ø  vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

Ø  blago z napako zamenjamo z novim  brezhibnim blagom ali vrnemo plačani znesek.

V vsakem primeru imate tudi pravico, da zahtevate povrnitev škode (npr. povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, ). Vaše pravice ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko ste nas o stvarni napaki obvestili. Izdelki se smatrajo za skladne s pogodbo, če (i) se ujemajo z našim opisom in imajo lastnosti, ki smo jih predstavili na tej spletni strani, (ii) so primerni za običajno uporabo izdelkov iste vrste, in (iii) ponujajo običajno kakovost in značilnosti, ki bi jih bilo razumno pričakovati od izdelka iste vrste. V zvezi s tem nas morate, če kateri koli od izdelkov ni skladen s pogodbo, na to opozoriti tako, da sledite postopku, ki je opisan v zgoraj navedenem za »Odstop od pogodbe« in preko katerega koli izmed komunikacijskih sredstev, ki so določena v ta namen.

Preverjanje primernosti izdelka

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Način uveljavljanja stvarne napake

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

29.ŠKODA

Prodajalec ob upoštevanju omejitev o razbremenitvi odgovornosti ne odgovarjamo za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja vas kot kupca (ali tretjih oseb iz sfere kupca), mehanskih poškodbe in okvar v primeru višje sile ali naravnih nesreč;

30.OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Z-z.si se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh z-z.si. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da z-z.si ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo z-z.si kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

Z-z.si ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Z-z.si mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so neprimerna, zavajajoča ali žaljiva. Z-z.si ne odgovarja za informacije v mnenjih in se omejuje od kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz podanih informacij v mnenjih.

Z-z.si  ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih z-z.si v primeru vednosti ne bi potrdila oziroma sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

31.OCENE, MNENJA IN PRIPOROČILA

Mnenja, ocene in priporočila, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti spletne trgovine, in namenjeni skupnosti vseh uporabnikov.

Z-z.si omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik spletne trgovine, pred dokončno objavo pa jih Z-z.si  pregleda. Ponudnik ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni ali ki po oceni ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in z-z.si dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Z-z.si ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu z-z.si , vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice ne izključno in časovno neomejeno prenaša na z-z.si

32.PISNA KOMUNIKACIJA

Veljavni predpisi zahtevajo, da morajo biti nekatere informacije ali obvestila, ki vam jih pošljemo, v pisni obliki. Z uporabo te spletne strani se strinjate, da bo večina komunikacije z nami potekala elektronsko. Kontaktirali vas bomo po e-pošti ali, če je to primerno, vam bomo informacije zagotovili z objavo opozoril na tej spletni strani. Za pogodbene namene se strinjate z uporabo teh elektronskih sredstev za komunikacijo in sprejemate, da so vse pogodbe, obvestila, e-izobeski, informacije in druga sporočila, ki vam jih pošljemo po elektronski poti, v skladu z zakonskimi zahtevami po zagotovitvi le-teh v pisni obliki. S tem ima vsaka elektronska komunikacija enako pravno veljavnost in učinek kot komunikacija v papirni obliki (npr. papirna komunikacija). Ta pogoj ne bo vplival na vaše pravice, ki so priznane po zakonu. S tem, ko nam posredujete svoj e-poštni naslov, se strinjate, da imate neomejen in neoviran dostop do vašega e-poštnega naslova. Razen če je v našem e-poštnem sporočilu drugače navedeno, vam ni potrebno potrditi prejema naših obvestil, ki vam jih pošljemo na e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali. Šteje se, da vam je bila naša komunikacija dostavljena, če in ko smo jo poslali na vaš e-poštni naslov.

33.OBVESTILA

Obvestila, ki nam jih pošljete, morate  lahko posredujete na elektronski naslov info@z-z.si ali preko našega kontaktnega obrazca. V skladu z določili teh Pogojev in če ni drugače določeno, vam lahko obvestila pošljemo ali po elektronski pošti ali na poštni naslov, ki ste nam ga posredovali ob oddaji naročila ali kreiranju uporabniškega računa.  Razume se, da so bila obvestila prejeta in pravilno izvedena takoj, ko so objavljena na naši spletni strani, 24 ur po tem, ko so bila poslana po elektronski pošti, ali v treh dneh po datumu oddaje na pošti na katerem koli pismu. Kot dokaz, da je bilo obvestilo poslano, je dovolj dokazati v primeru pisma, ki je bilo pravilno naslovljeno, da je bila plačana pravilna poštnina in da je bilo obvestilo pravilno dostavljeno na pošto ali v poštni predal, in v primeru e-pošte, da je bilo obvestilo poslano na elektronski naslov, ki ga je prejemnik navedel.

34.PRITOŽBE IN REŠEVANJE SPOROV

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.

V primeru pritožb, sporov, težav, se kupec na ponudnika lahko obrne na telefonsko številko + 386 1 562 00 00, ali po elektronski pošti na info@z-z.si. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova  info@z-z.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. V ta namen vam bomo v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdili prejem vaše pritožbe ter vas obvestili o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.

Za primere reklamacija dostave, uveljavljanje garancije, uveljavljanje stvarne napake, lahko najdete informacije in natančne napotke glede samega poteka pritožbe na spletnem mestu www.z-z.si, v spodnjem delu/nogi spletne strani.

Na vse pritožbe se ponudnik odzove po elektronski pošti ali telefonsko v najkrajšem možnem času in v okviru zakonskih obvez glede na vrsto pritožbe.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V kolikor spora ni mogoče rešiti, je za reševanje spora pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika.

Dne 14. 11. 2015 je pričel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015; v nadaljevanju ZIsRPS). ZIsRPS ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov med podjetji in potrošniki s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: izvajalec IRPS).

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Ponudnik omogoča spletno trgovino na območju RS in svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS):

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

35.KONČNA DOLOČBA

Ti splošni pogoji veljajo od dne  1.1.2020.

 

Z&Z d.o.o.

Priljubljene
Vaše priljubljene so prazne